Bestuursmededelingen 2017

Op deze pagina vind je alle mededelingen vanuit het bestuur. Als bestuur proberen we in deze setting mededelingen en nieuws zo snel mogelijk bij de leden te krijgen. Verenigings-interne zaken zullen altijd per mail aan de leden verzonden worden. Wel vind je hier, korte mededelingen bestuurs- en leden vergaderingen. Wil je naar aanleiding daarvan meer weten kun je een mail sturen aan de secretaris.

Kort verslag bestuursvergadering 28 maart 2017.

Bestuur blikt terug op de Eurovissersdag welke weer prima verlopen is.
wedstrijden en evenementen lopen.
De vergunningen zijn weer uitgegeven op enkele na deze zijn retour gestuurd naar SVN. deze leden zullen dan ook opnieuw inschrijfgeld moeten betalen indien zij hun lidmaatschap voort willen zetten.
Verder heeft het bestuur de ALV voorbereid, welke op 20-04-2017 gehouden word in rozenburg.
Daar er in de zomermaanden zeer weinig gebeurd of geregeld moet worden heeft het bestuur besloten de zomervergadering te laten vervallen. en de lopende zaken eventueel digitaal op te zullen pakken indien nodig.

kort verslag ALV 2017

Met helaas wederom maar 8 leden en het bestuur in Rozenburg de ALV gehouden.
Het was ook deze keer een constructieve vergadering met respect naar elkaar, dank hiervoor aan alle aanwezigen.
Het verslag van de ALV 2016 wordt doorgenomen en zonder aanpassingen vast gesteld.
De jaarverslagen van de commissie zien er weer goed uit en alles loopt prima op dit moment, hoewel er nog steeds vraag blijft naar extra bezetting binnen de commissies.
De kascontrole heeft weer plaats gevonden en de penningmeester wordt glansrijk decharge verleend. met dank aan de kascontrole commissie.
Ed heeft aangegeven in ieder geval nog 1 jaar mee te willen draaien in het bestuur.
In de rondvraag komen er nog wat suggesties en tips welke het bestuur mee neemt naar de betreffende commissies.


Kort verslag bestuursvergadering 14 September 2017


Kort verslag bestuursvergadering 8 december 2017