Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Bestuursmededelingen 2015

Op deze pagina vind je alle mededelingen van het bestuur. Als bestuur proberen we via deze nieuwe setting nieuws en mededelingen zo snel en volledig mogelijk op de site en bij de leden te krijgen. Verenigingsinterne zaken, zoals stukken voor vergaderingen, zullen echter altijd met de mail worden verzonden aan de leden. Wel zullen op deze pagina korte samenvattingen worden gegeven van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen. Wil je naar aanleiding daarvan meer informatie, dan kun je een mailtje sturen naar de secretaris.


Kort verslag bestuursvergadering 15 December 2015

Deze vergadering vooral gekeken met Johan van den Hoogen wat er belangrijk is om meteen op te pakken zodat alles gewoon doorgaat en wat er geregeld moest worden voor de overdracht. Johan stopt per 2016 met zijn activiteiten voor de vereniging.
De secretaris geeft aan dat er wat opzeggingen zijn maar ook aanmeldingen het verloop ziet er tot nu toe niet anders uit dan andere jaren.
De Eurovissersdag zit er weer aan te komen dit maal op 17 januari het regelen is in volle gang en het belooft weer een leuke dag te gaan worden.
De wedstrijden (programmering en uitvoering) worden over genomen door Martin vd Drift en John de Vries terwijl Herman Wildenberg de evenementen commissie komt versterken, fijn dat eea toch mee opgepakt wordt, bestuur is hier erg blij mee. Rest ons iedereen alvast fijne dagen te wensen en een goed 2016

Kort verslag bestuursvergadering 15 Oktober 2015

Sponsor commissie is weer volop bezig met de sponsoring, dit gaat goed.
De Eurovissersdag, evenementen en wedstrijden voor 2016 zijn volop in de maak.
De nieuwe site krijgt gestalte en zal de komende tijd gevuld gaan worden, verder zal er daarna proefgedraaid gaan worden om de eventuele kinderziektes er zoveel mogelijk uit te krijgen.
De contributie over 2016 blijft gelijk aan die van 2015
Bestuur blijft bezorgd over de bezetting van het bestuur, wedstrijden , evenementen en andere zaken die geregeld moeten worden zoals website. Gelukkig zijn er wel enkele leden die zich misschien geroepen voelen om weer wat te gaan doen voor de vereniging e.e.a. blijft minimaal.

Kort verslag bestuursvergadering 13 Augustus 2015

Een rustige tijd en een rustige vergadering, bestuur heeft de lopende zaken besproken.
Verder is er weer uitgebreid gesproken over de nieuwe website en hoe hier invulling aan te geven er worden nu flinke stappen gezet.
Johan heeft aangegeven te stoppen met zijn inzet voor de vereniging om diverse redenen, bestuur geeft aan dit te begrijpen maar blijft het jammer vinden.
We gaan op zoek naar vervanging maar zijn hierbij wel afhankelijk van onze leden. Bestuur laat het niet liggen maar er zullen andere leden moeten komen om het op te pakken, huidige bestuur houd dit anders ook niet vol.

Kort verslag bestuursvergadering 18 juni 2015

Alweer de laatste vergadering voor de vakantie, het gaat weer snel. Vandaag de nieuwe website besproken in deze de eerste opzet om te bepalen of we hier wel of niet verder mee gaan. Ziet er goed uit, al zijn er nog wel wat vragen mbt tot invulling van voor ons belangrijke zaken. We plannen hier een aparte vergadering voor in op korte termijn.  Verder is er besloten n.a.v. een discussie op Facebook, om in de toekomst geen wedstrijden meer te organiseren in de periode “zomervakantie van midden Nederland” . Bestuur vind het nog steeds zorgelijk dat niet alle functies binnen het bestuur zijn ingevuld evenals de wedstrijdcommissie voor 2016. Als vereniging voor en door de leden hopen we dat er toch iemand zich geroepen voelt. Het Bestuur wenst iedereen een prettige vakantie en veel visplezier

Kort verslag ALV 2015

Wederom met maar een bijzonder lage opkomst gehouden ALV van DZV de Eurovissers op donderdag 23 April 2015 te Rozenburg, met 7 aanwezige leden en 9 afmeldingen. We denken als bestuur dan maar dat we veel tevreden leden hebben. Het secretariaat, de wedstrijden, de sponsoring, de evenementen, voorzitterschap en penningmeester gaan allen goed. Met de kanttekening dat we voor het secretariaat nog steeds op zoek zijn naar een secretaris.
De bestuursvergaderingen vinden plaats op reguliere basis en met veel plezier van de deelnemers.
Vanuit de aanwezigen komen goede opmerkingen en vragen naar voren die door het bestuur mee worden genomen, dan wel meteen beantwoord.Verder staat nog steeds de vacature van secretaris vacant.
Helaas was ook de kascontrolecommissie niet in staat op aanwezig te zijn. En kon er geen officieel decharge verleent worden aan de penningmeester. Dit kan pas nadat aan de aanwezige leden het verslag van de commissie is voorgelegd. Het hele verslag zal naar de aanwezige en afgemelde leden verstuurd worden andere geïnteresseerden leden kunnen het opvragen bij de secretaris
Het bestuur dank de aanwezige voor de genomen moeite om te komen en hun positieve inbreng.

Kort verslag bestuursvergadering 16 April 2015

De agenda voor de ALV op 23 april wordt vastgesteld en het verslag nagelopen.
De penningmeester geeft aan dat de kascontrole heeft plaatsgevonden.
Wedstrijden lopen goed en worden ook goed bezocht
EVC uit nog haar bezorgdheid over het wrakvissen tot nu nog weinig inschrijvingen gezien de kosten.
De tweede nieuwsbrief gaat in April via de mail uitkomen.
Verder een rustige vergadering waar de normale agenda punten de revue passeren.
Kort verslag bestuursvergadering 12 februari 2015
Eurovissersdag is super verlopen waar we met trots op terug kunnen kijken.
Aan de nieuwe site wordt gewerkt SVN gaat erg langzaam, we blijven eraan trekken.
Als bestuur hebben we gesproken om eens met de andere verenigingen in het Europoort gebied te gaan praten om eens te zien of we gezamenlijk zaken op kunnen pakken dan wel ideeën van elkaar op kunnen steken zodat niet telkens het wiel uitgevonden hoeft te worden. De voorzitter maakt een afspraak.
Voorbereiding ALV wordt besproken en komt volgende vergadering terug.