Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Bestuursmededelingen 2016

Op deze pagina vind je alle mededelingen van het bestuur. Als bestuur proberen we via deze nieuwe setting nieuws en mededelingen zo snel mogelijk bij de leden te krijgen. Verenigings-interne zaken zoals vergaderstukken zullen altijd via de mail aan de leden verzonden worden. Wel vind je hier korte mededelingen van bestuurs- en ledenvergaderingen. Wil je naar aanleiding daarvan meer informatie kun je een mail sturen aan de secretaris.


Kort verslag bestuursvergadering 18 februari 2016

De eurovissersdag is prima verlopen met een mooie prijzentafel. de nieuwe site draait en wordt steeds toegankelijker. Marcel Bouwman heeft heeft de site nu officieel overgedragen en de domein naam is nu van de vereniging, de laatste stukjes met SVN worden nu rond gemaakt zodat we de nieuwe site onder de bekende naam kunnen laten gaan draaien.
De commissiedag is besproken, wordt steeds moeilijker en kostbaarder om iets goeds neer te zetten als bestuur besloten om een jaar wat meer te gaan doen en het andere wat minder. 
De gegevens bij de KvK zijn onder de loep genomen en zullen daar waar nodig aangepast gaan worden.
Verder is de data voor de algemenen leden vergadering besproken deze zal in Mei zijn.
De penningmeester heeft het boekjaar 2015 jaar afgerond.
Verder zoeken we nog steeds versterking voor de diverse commissies en bestuur.

Kort verslag bestuursvergadering 14 april 2016

algemene zaken lopen goed op dit moment en geven geen problemen.
Verder is de ALV vergadering voorbereid en doorgesproken en hoopt het bestuur op een wat grotere opkomst dan de afgelopen jaren.
de gegevens bij de KvK zijn nu helemaal op orde.

Kort verslag ALV 19 Mei 2016

Met wederom zeer weinig leden is de algemene ledenvergadering 2016 gehouden.
Enkele leden hebben zich afgemeld, Als bestuur zullen we maar denken dat het dan wel goed gaat.
Terugkijkend op de vergadering was het een constructive vergadering met respect naar elkaar, wat zowel door bestuur als aanwezige leden als zeer prettig is ervaren.
De verslagen van het bestuur worden besproken en daar waar nodig toegelicht.
De kascontrole commissie heeft de stukken over 2015 gecontroleerd en onze penningmeester decharge verleend.
Bij de wedstrijdcommissie zitten momenteel 3 mensen, Martin is als bondscoach benoemd en treed wat meer naar de achtergrond. Van deze commissie zit nog niemand in het bestuur tevens loopt de administratie gevaar om goed ingevuld te kunnen worden, bestuur maakt zich hier dan ook zorgen om.
prijzen zijn veranderd eea wordt voor 2017 geevalueerd.
Evenementen lopen echter ook hier te weinig mensen om goed invulling te kunnen geven.
Jos heeft aangegeven zich weer herkiesbaar te stellen en is ook weer benoemd.
Theo stelt zich verkiesbaar als secretaris en is hiervoor benoemd mbt de evenementen heeft hij zich nog voor 1 jaar beschikbaar gestalt en zal dan stoppen als voorzitter en bestuurslid van de evenementen. Hopelijk meld een ander zich hiervoor aan.

Kort verslag bestuursvergadering 16 juni 2016

Vakantie tijd is weer gestart ende lopende zaken staan op een laag pitje.
de nieuwe site geeft nog wat zorgen mbt de invulling verder is hij aardig gevuld en raakt hij goed ingeburgert bij de leden.
De contributie voor 2017 hoeft wederom niet verhoogd te worden.
Verder wordt er even terug gekeken op de ALV, Jammer wederom maar zeer weinig leden, maar die er waren bedankt voor een zeer constructieve vergadering op een prettige manier.
zaken die naar voren zijn gekomen zijn of worden opgepakt.

Kortverslag bestuursvergadering 13 oktober 2016

De vergadering van augustus is niet door gegaan ivm  te weinig punten.
Het einde van het jaar komt weer in zicht en het nieuwe jaar wordt weer voorbereid zowel wedstrijden als evenementen maar ook bestuurstechnisch.
Martin heeft het te druk voor de wedstrijden en treed terug, gelukkig wil Arthur weer meedenken in het programma voor 2017.
De Eurovissersdag weer volop in voorbereiding de dag wordt gehouden op 8 Januari 2017 wederom in Rozenburg.
Er zijn een paar afmeldingen gekomen, maar ook weer nieuwe leden bij gekomen. zoals het er nu uitziet blijft het ledenaantal gelijk in 2017.
Binnen het bestuur is verder gekeken naar een herschikking van de functie's om hiermee toch de belangrijkste taken goed verdeeld te krijgen en hier ook de continuiteit goed in te houden.
Verder is de commissiedag besproken, het blijft moeilijk om met zo weinig mensen en gedeeltelijk ook de kosten elk jaar weer iets leuks te organiseren. binnen het bestuur is nu besloten om 1 jaar wat makkelijks te doen en het andere jaar wat groters te organiseren.