Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Bestuursmededelingen 2017

Op deze pagina vind je alle mededelingen vanuit het bestuur. Als bestuur proberen we in deze setting mededelingen en nieuws zo snel mogelijk bij de leden te krijgen. Verenigings-interne zaken zullen altijd per mail aan de leden verzonden worden. Wel vind je hier, korte mededelingen bestuurs- en leden vergaderingen. Wil je naar aanleiding daarvan meer weten kun je een mail sturen aan de secretaris.

Kort verslag bestuursvergadering 28 maart 2017.

Bestuur blikt terug op de Eurovissersdag welke weer prima verlopen is.
wedstrijden en evenementen lopen.
De vergunningen zijn weer uitgegeven op enkele na deze zijn retour gestuurd naar SVN. deze leden zullen dan ook opnieuw inschrijfgeld moeten betalen indien zij hun lidmaatschap voort willen zetten.
Verder heeft het bestuur de ALV voorbereid, welke op 20-04-2017 gehouden word in rozenburg.
Daar er in de zomermaanden zeer weinig gebeurd of geregeld moet worden heeft het bestuur besloten de zomervergadering te laten vervallen. en de lopende zaken eventueel digitaal op te zullen pakken indien nodig.

kort verslag ALV 2017

Met helaas wederom maar 8 leden en het bestuur in Rozenburg de ALV gehouden.
Het was ook deze keer een constructieve vergadering met respect naar elkaar, dank hiervoor aan alle aanwezigen.
Het verslag van de ALV 2016 wordt doorgenomen en zonder aanpassingen vast gesteld.
De jaarverslagen van de commissie zien er weer goed uit en alles loopt prima op dit moment, hoewel er nog steeds vraag blijft naar extra bezetting binnen de commissies.
De kascontrole heeft weer plaats gevonden en de penningmeester wordt glansrijk decharge verleend. met dank aan de kascontrole commissie.
Ed heeft aangegeven in ieder geval nog 1 jaar mee te willen draaien in het bestuur.
In de rondvraag komen er nog wat suggesties en tips welke het bestuur mee neemt naar de betreffende commissies.


Kort verslag bestuursvergadering 14 September 2017

Bestuur is bij elkaar geweest in Breda. Weinig punten op de agenda wedstrijden en evenementen lopen.
Voorbereidingen voor de Eurovissersdag 7 januari 2018 worden weer in gang gezet.
Weer terug kerend blijft de vraag naar extra mensen bij de wedstrijd en evenementen commissie.

Kort verslag bestuursvergadering 8 december 2017

Nieuwe vergaderdata zijn besproken evenals de datum ALV deze is op dinsdag 8 mei 2018 in rozenburg.
De voorbereidingen voor de eurovissersdag zijn in volle gang. De wedstrijden en evenementen zijn zo goed als rond. De verlating dit jaar heeft enigszins te maken met de data voor de grote wedstrijden waar we rekening mee proberen te houden. Anderzijds met tijd van de mensen. Dit geeft ook weer aan hoe belangrijk het is om wat meerdere mensen bij de commissies en bestuur te hebben.
We hebben weinig opzeggingen gehad van de leden maar ook diverse aanmeldingen van nieuwe leden, zoals het er nu uit ziet blijft het ledenaantal hetzelfde of zal iets kunnen stijgen.
Het bestuur bedankt iedereen voor zijn of haar inzet bij de Eurovissers en wenst iedereen fijne dagen en een goed 2018.

Kort verslag bestuursvergadering 3 Mei 2018


Bestuur heeft alles de revue laten passeren Armel en Ed hebben aangegeven einde van dit jaar te stoppen met hun functie, Hiermee komen we als eurovissers in een lastig pakket, bestuur is dan niet meer compleet zoals in statuten opgenomen. Dit moet echt aangevuld worden anders kunnen we als vereniging niet door en moeten we naar andere mogelijkheden gaan kijken. dit zal ook een belangrijk punt zijn op de ALV van 8 Mei. Hiermee luid het huidige bestuur dan ook de noodklok. wie kan en wil zich hiervoor inzetten zodat de eurovissers het bestaansrecht houden.
Financiƫn zijn weer rond en er is gesproken over de op handen zijnde afdracht verhoging van sport visserij Nederland.