Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

*8 Mei ALV Eurovissers

terug naar overzicht

Zondag, 6 mei 2018

LET OP Dinsdag 8 Mei is de ALV van DZV de Eurovissers. aanvang 20.00 uur in danscentrum Double Feet, Marijkeplein 12 te Rozenburg. Zorg dat je erbij bent. Belangrijkste punt is voor het bestuur de onderbezetting zeker daar er 2 bestuursleden gaan stoppen en als er geen opvolging komt, is er een onderbezetting wat volgens de statuten en KvK niet kan/mag. Indien er dus geen opvolging komt moeten we kijken welke stappen we dan moeten / kunnen nemen als vereniging. Kortom een belangrijk punt voor de vereniging dus voor de leden. voor agenda lees op verder

Agenda Algemene Leden Vergadering 2018 D.Z.V. “de Eurovissers”, Dinsdag 08 Mei 2018 Aanvang 20.00 uur
zaal open vanaf 19.30 uur

Danscentrum Double Feet,
Marijkeplein 12
3181 GM Rozenburg

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de Algemene ledenvergadering 2017.
4. Jaarverslagen bestuur
* Voorzitter
* Secretaris
* Penningmeester
5. Jaarverslagen commissies
* Wedstrijdcommissie
* Evenementencommissie
* Sponsorcommissie
6. Kascontrole commissie
* Verslag kascontrolecommissie
* Verkiezing nieuwe lid kascontrolecommissie
Het bestuur adviseert de leden dringend er voor te zorgen dat de kascontrolecommissie
uit twee leden bestaat. Ieder lid kan zich hiervoor aanmelden.
7. Rooster van aftreden: Ed van de Ham, Armel Spee
8. Voortbestaan DZV de Eurovissers
9. Rondvraag
10. Sluiting